Belépés
Hirdetmény, 2021. 10. 01. 2021.10.01. 07:30

Tisztelt Felhasználó!

A KTK rendszerben a közvetlen költségek rögzítésével, elszámolásával stb. kapcsolatos módosítások kerültek telepítésre a tegnapi napon.

Közvetlen költségek változásai
2022 évben induló programok esetében a közvetlen költségek pénzügyi bonyolítása már csak három jogcímen fog történni. A bérköltség változatlanul  megmarad,  a beruházási  és dologi,  valamint  a  közvetlen  és  anyag  költségeket  egységesen  felhalmozási  és  működési költségként fogjuk kezelni. Az eddigi közvetlen költség jogcímek megmaradnak és a továbbiakban költségnemenként jelennek meg az új jogcímek alatt.

2022. január 1-től alkalmazott jogcímek és költségnemek
Bérköltség:
-    Munkabér és járulékai, adó

Felhalmozási költségek:
-    Felhalmozási célú költségek

Működési költségek:  
-    Munka- és védőruházat, egyéni védőeszközök
-    Munkába járással kapcsolatos utazási költség munkaadót terhelő része
-    Munkásszállítás költsége
-    Szervezési költség
-    Foglalkozás egészségügyi vizsgálat térítési díja
-    Anyag költség
-    Egyéb költség
(Az anyag és egyéb költség nem új költségnem csak a korábbi megnevezésből kikerült a "működési célú" szöveg)

A támogatással  megvásárolandó  cikkeket  továbbra  is  tételesen a költségnemek alatt kell rögzíteni,  valamint az igényelt előleget is költségnemenként és cikkenként kell jelölni az előleg menüpont alatt.  
Az előlegkezelés változás, hogy az előleg igénylése jogcímenként történik, de a költségnemeknél az eddigieknek megfelelően jelölni kell, hogy mely cikkre igényelték az előleget.

A két jogcímen történő közvetlen költség kezelés előnye, hogy a működési költségek alatt a költségnemek között kötöttségek nélkül lehet átcsoportosításokat végezni a jövőben.

Az elszámolásoknál az előleg levonása is változatlanul jogcímre történik, ebből adódik, hogy függetlenül attól  mely költségnemre történt az elszámolás, az elszámolt összeg mértékéig az adott jogcímet terhelő előleg összege levonásra kerül.

Kérelem fő adatainak változása
Az Egyéb mintaprogram, a Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás, valamint az Országos mintaprogram esetében 2021-ben rögzítésre kerülő kérelmeknél jelölni kell, hogy a foglalkoztatás tárgyévben történik-e vagy a tárgyévet követő évben. Ezért a kérelem fő adatainál megjelenik a

"Foglalk. tárgyévben elkezdődik?"

kérdés. A kérdés mellett alapértelmezetten a nem válasz került beállításra.

Amennyiben marad a NEM válaszként, akkor a közvetlen költségek rögzítésénél már az új jogcímek kezelésének megfelelő felület jelenik meg és a foglalkoztatás kezdete nem lehet korábbi, mint 2022. január 1.
Ha a választ megmódosítják IGEN-re, akkor a közvetlen költségek rögzítéséhez a jelenlegi  működésnek megfelelő felületet biztosítjuk és a foglalkoztatás kezdete nem lehet későbbi, mint 2021. december 31.

Üdvözlettel:
BM KSKF

Optimális képernyőfelbontás: 1680x1050

Javasolt böngészők (legfrissebb verzió):